ఐపీల్ వేలంలో షాకింగ్ ఘటన…కుప్పకూలిన వేలం నిర్వాహకుడు.

ఐపీల్ వేలంలో అనుకోని సంఘటన జరిగింది.దేసి, విదేశీ ఆటగాళ్లను కొనుగోలు చేయడానికి ప్రాంఛైజీలు పోటీ పడుతున్నాయి. ఇక వేలం వేసే సమయంలో అందరికి షాక్ ఇచ్చే సంఘటన జరిగింది.Ipl వేలం నిర్వహకుడు హ్యూ ఎడ్మీడ్స్ డయాస్ దగ్గర ఒక్కసారిగా...

Read More