ఏప్రిల్ 15న దేశవ్యాప్తంగా రేషన్ షాప్స్ బంద్

ప్రజలకు రేషన్ ఇచ్చే షాప్ (Ration Shop )లు దివాలా తీసే పరిస్థితి వచ్చింది.దాంతో ఇండియాలో(India )...

Read More