నేడే భీష్మ ఏకాదశి..ఈ రోజు విష్ణు సహస్రనామాలు చదివితే కలిగే ప్రయోజనాలు.

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు , పరమ పవిత్రమైన మాఘ మాసం. శ్రీమన్నారాయణుడికి ఎంతో...

Read More