చెస్ వరల్డ్ ఫస్ట్ ర్యాంకర్ ని ఓడించిన భారత 16 ఏళ్ళ యువ చెస్ ప్లేయర్…

చదరంగంలో ( Chess )ప్రపంచ రికార్డ్ నమోదు అయింది.ప్రపంచ నంబర్ వన్ ర్యాంకర్ మాగ్నస్ కార్ల్ సన్ ని ఒక...

Read More