పోల్: 'భీమ్లా నాయక్‌' ట్రైలర్‌లో ఏ అంశం మిమ్మల్ని ఆకట్టుకోలేదు?