పోల్ : "భీమ్లా నాయక్" లో పవన్ మినహా ఏ అంశాలు మిమ్మల్ని బాగా ఆకట్టుకున్నాయి?